عباسی مهمترین برنامه های غرفه اراک را بیان کرد: آبیاری زیر سطحی فضای سبز و شهرک خودرو

محمد ابراهیم عباسی شهردار اراک در گفتگویی با ستاد خبری پنجمین نمایشگاه مدیریت شهری و دستاورد های شهرداری های سراسر کشور، ضمن بیان این که چنین نمایشگاه هایی فرصتی برای ارائه توانمندی و فعالیت های انجام شده از سوی شهرداری هاست، گفت: در چنین نمایشگاه هایی سایر شهرداری ها نیز می توانند از اقداماتی که در دیگر شهر ها انجام شده الگوبرداری کرده و در مناطق خود، آن اقدامات را انجام دهند.  

 وی افزود: علاوه بر این تبادل اطلاعات و تجربیات در این گونه نمایشگاه ها انجام می پذیرد و شهرداری های شهرهای کوچک تر می توانند از تجربیات و دانسته های شهرداری های شهرهای بزرگ استفاده کنند که در نهایت این فرآیند به توسعه هرچه بیشتر شهرها و بهبود کیفیت خدمات شهری می انجامد.

عباسی با اشاره به این که شهرداری اراک معمولا در این گونه نمایشگاه ها حضوری فعال دارد و در نمایشگاه سال گذشته به مقام اول دست یافت، درباره برنامه هایی که برای عرضه در نمایشگاه امسال تدارک دیده شده اظهار داشت: تلاش می کنیم فعالیت هایی که انجام شده را به معرض نمایش بگذاریم که از آن جمله می توان به آبیاری زیر سطحی فضای سبز شهری که برای اولین بار در کشور انجام گرفته، اشاره کرد.

وی احداث شهرک خودرو که با طراحی نوین و منحصر به فرد در اراک انجام گرفته را به عنوان یکی دیگر از فعالیت هایی که در نمایشگاه عرضه خواهد شد ذکر و اضافه کرد: اقدامات دیگری هم در اراک انجام گرفته که اطلاعاتی از در نمایشگاه به معرض نمایش در خواهد آمد.

شهردار اراک در پایان مصاحبه ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه و تاکید بر تداوم برگزاری چنین نمایشگا هایی، درخواست کرد: چنان چه امکانی فراهم شود که در برپایی نمایشگاه به شهرداری ها به ویژه در مورد هزینه ها کمکی صورت گیرد، بسیار خوب خواهد بود. وی به هزینه های اجاره غرفه و غرفه سازی اشاره کرد و گفت: این هزینه هاممکن است برای شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان، اراک و ... چندان قابل توجه نباشد ولی برای شهرهای کوچک تر قابل توج است که کمک به آن ها می تواند به رونق هرچه بیشتر نمایشگاه کمک کند.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران