مراحل ثبت نام در پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

 1- ورود اطلاعات شخصی در قسمت پیش ثبت نام

2- فعال سازی حساب کاربری به وسیله لینک ارسالی به ایمیل

3- تایید اطلاعات به وسیله مدیریت وب سایت

4- انجام ثبت نام اصلی در قسمت ثبت نام شرکت ها و شهرداری ها

 

توجه داشته باشید پس از ثبت نام، ایمیل شما بعنوان نام کاربری محسوب می شود.

 

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران