دادو ستد مستقیم

یکی از ویژگیهای منحصر بفرد این نمایشگاه حضور همزمان فروشنده و خریدار بصورت غرفه دار می باشد. این موقعیت خاص تقریباً در کمتر نمایشگاهی در دنیا به چشم میخورد و همین موضوع است که اهمیت نمایشگاه را چند برابر کرده است. شهرداران کشور که خریدار اصلی هستند بدلیل اینکه برای ارزیابی عملکردشان توسط وزارت کشور بعنوان غرفه دار حضور دارند، در فرصتی استثنایی نسبت به خرید بی واسطه و مطمئن از فروشندگان اقدام می نمایند و این اطمینان برای فروشندگان وجود دارد که بازدیدکنندگان واقعی درحال مذاکره و در نهایت خرید وجود دارد.

 

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران