معرفی سازمان

معرفی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

به دلیل لزوم ایجاد وحدت و هماهنگی در شهرداری ها و دهیاری های کشور، یک سازمان نظارتی جهت یکپارچه سازی مدیریت شهری و روستایی و ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان تاسیس گردید.

اهداف این سازمان بر مبنای هدايت و نظارت بر فعاليتهاي شهرداري ها و دهیاری ها در حدود وظايف محوله به وزارت كشور و پشتيباني مالي، فني، اجرائي و مديريتي شهرداري هاي و دهیاری های کشور و سازمانهاي وابسته به آنها با حداكثر استفاده از امكانات موجود در چارچوب سياست هاي دولت می باشد.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تعیین شاخص های عمران شهری، ایجاد مراکز پژوهشی، ایجاد ارتباط بین شهرداری های کشور و شهرداری های سایر کشورها، برنامه ریزی و تقسیم اعتبارات و جوه متمرکز شهرداری ها، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری ها و دهیاری ها، تهیه تجهيزات و ماشين آلات بصورت متمركز از محل وجوه متمركز شهرداري ها و دهیاری ها و توزیع آنها، تاليف و ترجمه و انتشار كتب و مجلات درباره مسائل اداري فني مالي و خدماتي و ساير امور شهرداري ها و دهیاری ها، تهيه و تدوين نظام برنامه ريزي در شهرداري ها و دهیاری ها، انعقاد قراردادهاي خاص بمنظور استفاده از خدمات افراد متخصص و يا مهندسين مشاور و پيمانكاران و سازندگان و دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي اعم از داخلي يا خارجي، از جمله اهداف عالیه این سازمان می باشد.

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران